TKD Kids (1ste tot en met 4de leerjaar)

Aan deze leeftijdsgroep wordt er een pakket van basistechnieken aangeleerd van verschillende krijgskunsten. Er wordt veel belang gehecht aan het aanleren en oefenen van de juiste waarden en normen met aandacht voor discipline. Er wordt veel aandacht besteed aan de individuele behoeften van elk kind. Op speelse wijze wordt er een hoog niveau bereikt dankzij jarenlange ervaring van de trainers.

Tieners (vanaf 5de leerjaar)

Tieners trainen op hetzelfde tijdstip dan de volwassenen maar er wordt gedifferentieerd zodat ze op hun eigen tempo en niveau kunnen leren.


Net zoals bij de TKD Kids wordt hier ingezet op waarden, normen en discipline. Er wordt geoefend op Taekwon-Do, pointfighting en light contact. Zelfverdediging, assertiviteitstraining en het verbeteren van de lichamelijke conditie zijn hier ook heel belangrijk.